Head’s Welcome

Welcome

On behalf of the pupils, staff and governors I would like to welcome you to our website.

We are at an exciting time with many new developments that are being designed to encourage our pupils to achieve in every aspect of their development.

We believe that everyone can grow both socially and academically and contribute positively as lifelong learners.

Ar ran ein disgyblion, staff a llywodraethwyr, hoffwn eich groesawi i’n wefan.

Rydym yng nghanol adeg cyffroes gyda ddatblygiadau newydd sydd wedi’i dylunio i hybu ei’n disgyblion lwyddo ym mhob agwedd o ddysgu.

Rydym yn credu gall pawb dyfu yn gymdeithasol ac yn academaidd a cyfranu fel dysgwyr gydol oes.

g_randell

G Randell, Head Teacher

G Randell, Prif Athro.